Spørgsmål

Kan vi selv bestemme hvilket hus vi vil bygge?

Ja, I bestemmer helt selv – blot skal lokalplanen overholdes.

Kan vi selv bestemme hvem der skal bygge vores hus?

Ja, I bestemmer helt selv.

Kan vi få hjælp til at få vores drømmehus?

Ja, Arkitektfirma M2Plus, som har udtænkt og designet Skovlunden til et unikt, moderne og anderledes boligområde er altid klar til en snak om jeres ønsker. M2Plus har også tegnet en række flotte, spændende huse bl.a. de to der allerede er opført i Skovlunden. M2Plus vil, hvis du ønsker det, bistå med tanker, idéer, muligheder og hjælpe jer trygt gennem processen. Typisk indhenter M2Plus et tilbud på dine vegne og du kan så selv indhente et par tilbud – herefter vælger du selv hvem du vil have til at bygge for dig. Du bestemmer selv.

- kan jeg bygge en 80 m2 garage?

Ja, du skal blot overholde byggeprocenten på din grund – samt følge området arkitektur.

- hvad med legeplads til børnene?

Grundejerne har sammen med deres byggegrund – inkluderet i grundprisen fået ca. 2 HA fælles areal, eller sagt med andre ord .. hver grundejer ejer en andel på 500 m2. Grundejerforeningen kan frit beslutte i Grundejerforeningen, hvad der skal ske, hvor og hvordan man vil anlægge legeplads/bålplads m.v.

 

- hvad med campingvogne, både eller andre køretøjer i boligområdet?

Grundejerforeningen kan sammen beslutte om man vil anlægge en ”fælles parkering”,

hvor man kan parkere/opbevare campingvogne m.v.

Lokalplanen:

- der står i lokalplanen, at der etableres mellemzoner imellem grundene.

Intentionen med området er, at hele området står som en helhed, også efter bebyggelse, således sjælen og stemningen med skov look bevares bedst muligt. Man skal selvfølgelig have en klar fornemmelse af ens ”egen have/område”. Ønskes der hegn af hensyn til børn eller husdyr kan dette naturligvis etableres indenfor egen beplantning.

 

- der beskrives endvidere et beplantningsbælte på 1,5 - hvad er det?

Umiddelbart skal de første 1,5 meter forblive som det er mht. gamle træer m.v. + efterbeplantning, således der lukkes mod naboen på en naturlig måde.

 

- der står beskrevet at der skal etableres faskiner for at aflede regnvand.

Er inkl. i byggemodningen og beregnes ud fra størrelsen af det pågældende hus.

 

- hvordan håndteres overfladevand?

Overfladevand fra vej føres væk i render i vejen til opsamlingssøen.

 

- i lokalplanen beskrives, at 25% af grunden skal være beplantet? Er græs inkluderet heri?

Nej - det er buske og træer der tænkes på.

 

- er betegnelsen blank mur det samme som mursten?

Ja – ordene dækker adskillige facademuligheder.

 

- hvilke træer er fredet?

Som udgangspunkt ingen/alle - det ses gerne, at så mange af de gamle træer bevares, hvor det er muligt – igen for at bevare den unikke sjæl og natur i Skovlunden. Det er op til grundejeren at vurdere hvilke træer, der eventuelt skal fjernes. Skov-looket kan efterfølgende opretholdes ved genplantning.

 

- bliver jordprøver foretaget på alle grunde?

Ja, i byggemodning er boringer/jordprøver inkluderet.

© 2015 Skovlunden, Kirkevej 14, 8963 Auning.  www.2-of-US.dk